Adventure Food product range

Vegetable Hotpot

Er liggen zakjes Vegetable Hotpot in de winkels met THT-datum 25-05-2022. Dat moet zijn 25-05-2026. U kunt deze dus gerust consumeren. Excuses voor de onjuiste informatie.